První hackathon veřejné správy


15. a 16. září 2017, Praha 7

O hackathonu


Kdo se na prvním hackathonu podílel?

Všechny ročníky:

Aplikace vzniklé na hackathonu 2017


Fotografie


Společné foto po vyhlášení výsledků

Fotografie z prvního hackathonu veřejné správy jsou dostupné zde:
https://drive.google.com/drive/folders/0BydQxtXa7PY3eFFLYjljT19vd2c.

Mentoři


Datové sady


instituce datová sada
ČSSZ důchodové pojištění
ČSSZ nemocenské pojištění
ČSSZ zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSSZ OSVČ
ČSÚ obyvatelstvo a domy podle výsledků sčítání 1869-2011
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - obyvatelstvo
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - domy a byty
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - domácnosti
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - vyjížďka do zaměstnání a škol
ČSÚ dojíždění do zaměstnání mezi okresy
ČSÚ obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin
ČSÚ pohyb obyvatel (narození, zemřelí, migrace)
ČSÚ zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČSÚ naděje dožití
ČSÚ bytová výstavba
ČSÚ počet ekonomických subjektů (právnické a fyzické osoby)
ČSÚ regionální účty (HDP, HPH na obyvatele)
ČSÚ spotřebitelské ceny vybraných potravin
ČSÚ návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob
ČÚZK volební okrsky
ČÚZK základní sídelní jednotky
ČÚZK katastry, katastrální mapa
ČÚZK RÚIAN
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
MF ARES
MF dotace
MF registr budov státu
MF monitor státní pokladny
MF hazard
MF konsolidované ÚU
MV nemovité/nepotřebné věci – k odprodeji
MV dopravní informace
MV seznam datových schránek
MV registr smluv
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2016
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2015
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2014
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2013
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2012
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2011
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2010
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2009
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2008
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2007
NKÚ kontrolní akce
NKÚ kontrolované osoby
ČTÚ faktury
ČTÚ rozpočet
ČTÚ kontroly a pokuty
ČTÚ pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ pokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚ šetření rušení
ČTÚ využití rádiového spektra
ČTÚ netmetr