Hackathon veřejné správy ver. 3.0


13–14/9/2019, Praha 7 (sídlo NKÚ)

O hackathonu

Přehled institucí, které se na hackathonu ver. 3.0 podílely:

Všechny ročníky:

Aplikace vzniklé na hackathonu 3.0


Fotografie


Fotografie z hackathonu veřejné správy ver. 3.0 jsou dostupné zde:
https://drive.google.com/drive/folders/1DJI1ZQzoDkULAI1_AYxjzFuxcejK9Kce.

Program


pátek 13. září 2019

15–16registrace účastníků a mentorů
16–17představení datových sad
17–18představení navrhovaných řešení + sestavení týmů
18–24programování (24 hodin)
19–201. večeře
22–24relaxzóna
23–242. večeře

sobota 14. září 2019

00–08relaxzóna
00–18programování (24 hodin)
08–09snídaně
13–14oběd
18–19představení výsledků
19vyhlášení výsledků
 

Mentoři


Datové sady


Návod - práce s metadaty v Národním katalogu otevřených dat

instituce datová sada
AOPK ČRDatové sady a náměty Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (formát RTF)
příklad identifikace parcely (formát PDF)
BrnoKontejnery na tříděný odpad v Brně (formát ZIP) - možné téma: plánovač trasy pro svoz kontejnerů
Český rozhlasDopravní průzkumy v pražské MHD
Český rozhlasKoncese k prodeji lihu (rok 2017)
Český rozhlasSTK 2018
Český rozhlasSmlouvy Českého rozhlasu
ČSSZDůchodové pojištění
ČSSZNemocenské pojištění
ČSSZOSVČ
ČSSZZaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚBilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚCizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví
ČSÚDokončené byty v obcích
ČSÚHospodářská zvířata podle krajů
ČSÚHosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
ČSÚKapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚNaděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚNávštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚObyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚObyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚObyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚOsevní plochy zemědělských plodin podle krajů
ČSÚPohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚPrůměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
ČSÚSklizeň zemědělských plodin podle krajů
ČSÚTěžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
ČSÚUchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚVybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi
ČSÚVýběr údajů ze SLDB 2011 za domácnosti
ČSÚVýběr údajů ze SLDB 2011 za domy a byty
ČSÚVýběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvo
ČSÚVýběr údajů ze SLDB 2011 za vyjížďku
ČTÚFaktury
ČTÚKontroly a pokuty
ČTÚKoordinované vyzařovací diagramy antén rozhlasových a televizních vysílačů
ČTÚNetmetr
ČTÚPodnikatelé v elektronických komunikacích
ČTÚPodnikatelé v poštovních službách
ČTÚPokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚPokrytí železničních koridorů mobilním signálem
ČTÚPřidělená čísla a kódy
ČTÚRozhlasové vysílače
ČTÚStacionární měření mobilního signálu
ČTÚŠetření rušení
ČTÚTelevizní vysílače
ČTÚVyužití rádiového spektra
ČÚZKAdresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZKAdresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZKAdresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZKBudovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZKČíselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZKČíselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZKDATA50
ČÚZKDATA200
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZKKatastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZKRÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZKRÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZKÚhrnné hodnoty druhů pozemků, čtvrtletní statistiky výměr jednotlivých druhů pozemků v katastrálních územích
ČÚZKZeměpisné soustavy souřadnicových sítí
MFARES - Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MFCEDR - Centrální registr dotací
MFVybraná data ze Státní pokladny
MSpVeřejné rejstříky a Sbírka listin
MVDatové sady z Informačního systému o státní službě
MVDatové sady z Národního katalogu otevřených dat
MVDatové sady z Registru práv a povinností
zde najdete návod na práci s daty a námět na aplikaci
MVDistribuce z Národního katalogu otevřených dat
MVDopravní informace
MVNepotřebné nemovité věci
MVObsazovaná služební místa
MVSeznam datových schránek
MVSmlouvy v registru smluv
MZdAkreditace pracovišť pro vzdělávání lékařů u poskytovatelů zdravotních služeb
MZeDílčí a mezinárodní povodí na území ČR
MZeEvidence odběrů a vypouštění
MZeObjekty na vodních tocích
MZeOsy vodních toků
MZeSprávcovství vodních toků
MZeVeřejná data LPIS
MZeVodní nádrže ve správě s. p. Povodí a s. p. Lesy ČR
MZeZdroje pitné vody
NKÚKontrolní akce
NKÚKontrolované osoby
PrahaPřehled datových sad na hackathon (odkazy, struktura, odkaz na dokumentaci API, vygenerování API keys apod.)
X-access-token: https://api.golemio.cz/api-keys/auth/sign-up
OAuth login - username: test1@prague-city.com, password: Test@123, client_id:hm8tQpeZ0_fveknEp6Wcw64cYUa, client_secret: z4gprx1JY7hafjT1vxxHCXj5fnIa
PrahaParkování P+R - aktuální stav obsazenosti parkovišť
PrahaParkování P+R - historická data stavu obsazenosti parkovišť 2013-2018
PrahaParkování na zónách placeného stání - aktuální data, nejnovější údaje o platbách za parkování v ZPS
PrahaParkování na zónách placeného stání - historická data - platby za parkování v ZSP
PrahaParkování na zónách placeného stání - mapová vrstva polygonů ZPS
PrahaPolohy vozů MHD ROPID - jízdní řády PID
PrahaPolohy vozů MHD ROPID - linky PID
PrahaPolohy vozů MHD ROPID - polohy vozů PID
PrahaPolohy vozů MHD ROPID - zastávky PID - jednotlivé označníky
PrahaPolohy vozů MHD ROPID - zastávky PID dle druhu dopravy
PrahaZaplněnost kontejnerů na tříděný odpad - aktuální zaplněnost kontejnerů osazených senzorem
PrahaZaplněnost kontejnerů na tříděný odpad - polohy stanovišť a seznam kontejnerů na tříděný odpad
SOÚ AV ČRČeské panelové šetření domácností (CHPS) (2015-2017)
SOÚ AV ČRInternational Social Survey Programme ISSP (1992-2017)
SOÚ AV ČRVýzkum CVVM - Naše společnost (2001-2019)
SOÚ AV ČRVýzkum IVVM - Naše společnost (1989-2000)
TA ČRProjekty Technologické agentury ČR (včetně nepodpořených)
TA ČRÚčastníci projektů (včetně nepodpořených)
Úřad vlády ČRInformační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
ÚZIS ČRNárodní registr poskytovatelů zdravotních služeb