Hackathon veřejné správy ver. 2.0


14–15/9/2018, Praha 7 (sídlo NKÚ)

O hackathonu


Je to i Váš stát, pojďte ho zlepšit!

„Všechny informace veřejné správy, s výjimkou utajovaných, důvěrných a citlivých, musí být veřejné a veřejnosti snadno dostupné.“
Miloslav Kala, prezident NKÚ

Moderní a otevřená veřejná správa vyžaduje revoluci. Revoluci v myšlení. Úředníci jsou na úřadech pro daňové poplatníky a za jejich peníze. Veřejná správa v ČR si dosud pořídila cca 7 300 informačních systémů, jejich pořizovací náklady činily přes 110 mld. Kč, roční náklady na údržbu činí cca 25 mld. V těchto informačních systémech je ukryto nepředstavitelné množství dat a tedy i velké bohatství. Mnoho těchto dat je však do systémů zadáváno špatně či neúplně, některé chybí úplně. Mnoho dat je duplicitních, některá si protiřečí. O tom, jak uživatelsky komfortní tyto systémy jsou a do kolika z nich může alespoň z části nahlédnout veřejnost, není třeba hovořit.

Část z dat veřejné správy je již dnes dostupná jako data otevřená. Například na webu www.otevrenadata.cz existuje přehled všech veřejných institucí, které publikují svá otevřená data. A jejich počet roste. Byl vytvořen Národní katalog otevřených dat, viz https://data.gov.cz, ve kterém jsou všechna otevřená data registrována.

Přehled institucí, které se na druhém hackathonu veřejné správy podílely:

Více informací o prvním hackathonu veřejné správy se dozvíte zde: https://hackujstat.cz/hackathon-2017/.

Fotografie


Fotografie z hackathonu veřejné správy ver. 2.0 jsou dostupné zde:
https://drive.google.com/drive/folders/17fCjBc2XzvgZUnUi20UcU5DSMyTGQc3Q.

Aplikace vzniklé na hackathonu 2.0


Program


pátek 14. září 2018

16–17představení datových sad
17–18představení navrhovaných řešení + sestavení týmů
18–24programování (24 hodin)
19–201. večeře
22–24relaxzóna
23–242. večeře

sobota 15. září 2018

00–08relaxzóna
00–18programování (24 hodin)
08–09snídaně
13–14oběd
18–19představení výsledků
19vyhlášení výsledků
 

Mentoři


Datové sady


instituce datová sada
ČSSZDůchodové pojištění
ČSSZNemocenské pojištění
ČSSZOSVČ
ČSSZZaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚBilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚCizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví
ČSÚDokončené byty v obcích
ČSÚKapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚNaděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚNávštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚObyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚObyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
ČSÚObyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚObyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚPohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚPrůměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky
ČSÚRegionální účty za regiony soudržnosti a kraje
ČSÚUchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚVolební výsledky za všechny typy voleb od roku 2004
ČSÚZahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle zemí
ČSÚZemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČTÚFaktury
ČTÚKontroly a pokuty
ČTÚNetmetr
ČTÚPokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚPokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚRozpočet
ČTÚŠetření rušení
ČTÚVyužití rádiového spektra
ČÚZKAdresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZKAdresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZKAdresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZKBudovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZKČíselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZKČíselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZKKatastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZKRÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZKRÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZKÚhrnné hodnoty druhů pozemků v CSV
ČÚZKÚzemní správní jednotky (AU) dle INSPIRE
IDUInscenace v českých divadlech po roce 1945
MFARES - Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MFCEDR - Centrální registr dotací
MFVybraná data ze Státní pokladny
MSStatistické listy insolvenčního řízení (legenda)
MVObsazovaná služební místa
MVSeznam datových schránek
MVSmlouvy v Registru smluv
NKÚDatabáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb
NKÚKontrolní akce
NKÚKontrolované osoby
SOÚ AV ČRČeské panelové šetření domácností (CHPS) (2015, 2016)
SOÚ AV ČRInternational Social Survey Programme ISSP (1992-2015)
SOÚ AV ČRNeúplatné ženy? Genderové dimenze korupce (2015)
SOÚ AV ČRVýzkum CVVM - Naše společnost (2001-2018)
SOÚ AV ČRVýzkum IVVM - Naše společnost (1989-2000)

Kontakty


Místo konání:

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Praha 7

Kontaktní osoby:

Jaroslav Broža

Nejvyšší kontrolní úřad,
ředitel odboru komunikace
telefon: 724 112 536
e-mail: jaroslav.broza@nku.cz